Τρίτη, Μαρτίου 20

My Heart..

Broken Heart Myspace Comments

Καρδιά μου...
τι έχω κάνει για σένα;
Θλίψη και απογοήτευση...

My heart
What have I done to you?
Sadness, no disappointments
If I want to own you
If I want what yours
If I always want to own you

No sadness
No disappointments
No tiredness
Could get through my skin
And I woke up
Was crying in my sleep
And the bitterness
Was littered under my skin

My heart
The game is yours(?),
I'm too late
I want what I asked for
Want what I asked for

And my heart
What have I done to you?
And sadness, no contributions
And sadness, no disappointments
I want what I asked for
I want what I asked for

Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS