Τετάρτη, Μαρτίου 7

SERENADE..

The Steve Miller Band "Serenade"
Αγαπημένο κομμάτι 
"...χαθήκαμε στι διάστημα και ο χρόνος μας ανήκει.." 
Did you see the lights
As they fell all around you

Did you hear the music
A serenade from the stars


Wake up, wake up
Wake up and look around you

We're lost in space
 And the time is our own


Did you feel the wind
 As it blew all around you

Did you feel the love
That was in the air


 

 Wake up, wake up
Wake up and look around you

 We're lost in space
And the time is our own


  
The sun comes up
 And it shines all around you

You're lost in space
And the earth is your ownJoin me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS