Πέμπτη, Μαρτίου 22

"You'll Be In My Heart"Στα μάτια των άλλων μπορεί να φαίνεσαι ασήμαντος

Μη δίνεις σημασία

Τα μάτια τα δικά μου είδαν αυτό που είσαι….

Δεν σου αρκεί;Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS