Τρίτη, Σεπτεμβρίου 3

On TiMe...Δεν κάνω όνειρα πια…

Έπαψα να σκέφτομαι…

Έπαψα να θέλω…

Κλείδωσα την καρδιά και πέταξα τα κλειδιά..Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS