Τρίτη, Απριλίου 14

Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω

Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω
Χτυπάει πισώπλατα ο χρόνος
Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω
Φταίει η ζωή που είναι μικρή 

Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS