Δευτέρα, Φεβρουαρίου 6

Καλό σου ταξίδι...


Well I wait around the train station
Waitin' for that train
Take me, take me, take me away
From this lonesome time, lonesome time
Too bad you don't love me no more, girl
Too bad you people want me down
Tears burnin' me
Tears burnin' me in my eyes
Way down, way down in my soul
Tears burnin' me way down in my heart
Too bad you don't love no more, girl
Too bad…

Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS