Τρίτη, Απριλίου 4

ΖΗΣΕ....ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ....!!ΖΗΣΕ....ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ....!!
Find your light
Don't hide from who you are
And rise before you fall
In hope for something more
Live if you really want to
All my life
I've been looking for something amazing
It's almost like I've been stargazing
The sky is right above me
We
Were meant for something bigger than this
Don't ever try to dismiss
Yourself, cause you don't have to

Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS